CZY
ZAWSZE
TAK BYŁO?

Spotkania z Historią
Kościoła i teologii

Cykl formacyjny prowadzony  przez ACFP Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej.
Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu w formie ONLINE z przerwą oraz możliwością zadawania pytań. Kolejność tematów może ulegać zmianie. Zajęcia prowadzi dr Magdalena Jóźwik. Wszyscy uczestnicy otrzymują dostęp do nagrań z przeprowadzonych zajęć.

1. Kształtowanie się wspólnoty

Geograficzny rozwój chrześcijaństwa
Kto kim jest we wspólnocie?
Czas męczenników             

2. Kim byli Ojcowie Kościoła?

I-III wiek (ojcowie apostolscy, apologeci, Szkoła Aleksandryjska)
Ojcowie Kapadoccy (Bazyli, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy)
Augustyn

3. Sobory I tysiąclecia - kształtowanie się podstaw doktryny chrześcijańskiej

Nicea 325, Konstantynopol 381
Efez 431, Chalcedon 451
Konstantynopol 551, Konstantynopol 681, Nicea 727

4. Etapy ewangelizacji Europy - jak Europa stała się chrześcijańska?

Anglia, Państwo Franków
Niemcy i Skandynawia
Słowianie

5. Życie średniowiecznych chrześcijan

Liturgia i duszpasterstwo - mistyka średniowiecza
Monastycyzm, zakony żebracze
Wyprawy krzyżowe

6. Rozwój praktyki i teologii sakramentów i średniowieczne sobory

Sobory średniowiecza
Eucharystia i Pokuta - teologia i praktyka

7. Kto ma władzę? Papież czy cesarz?

Wschodni cezaropapizm
Spór o inwestyturę
Reforma gregoriańska i centralizacja władzy papieskiej

8. Teologia przedscholastyczna i scholastyczna

Filozoficzne podstawy teologii średniowiecznej
Narodziny scholastyki
Anzlem z Canterbury, Piotr Lombard, Jan Duns Szkot, Bonawentura

9. Tomasz z Akwinu - świętość i teologia w jednym

Życie i teologia

10. Kryzys końca średniowiecza i początki nowożytności

Przygotowanie do reformacji - niewola awiniońska papieży
Kto ma władzę w Kościele? Papież czy sobór
Kryzys papiestwa XV i początku XVI wieku

11. O co chodziło reformatorom?

Luter i początek reformacji
Zwingli i Kalwin - reformacja w Szwajcarii
Specyfika anglikanizmu

12. Sobór Trydencki i kontrreformacja

Przebieg i dokumenty Soboru Trydenckiego
Katechizm rzymski, liturgia potrydencka

13. Święci i heretycy
 
Teresa z Avila i odnowa karmelitańska
Misje i Jezuici
Pobożność świeckich (Franciszek Salezy)
Działalność Inkwizycji, jak Kościół radził sobie z heretykami? Kto palił czarownice na stosie?

14. Oświecenie
Próba sił w stosunkach pomiędzy Kościołem a państwem (absolutyzm, rewolucja francuska i restauracja)
Kościół, nauka i reszta świata - kto zna prawdę?

15. Papiestwo i sobór watykański I

Pontyfikaty papieży XIX wieku i ich stosunek do świata
Sobór watykański I

16. XX wiek: pontyfikaty oraz proces przygotowania i przebieg soboru watykańskiego II

Pontyfikaty od Piusa X do Jana XXIII
Pontyfikat od Pawła VI do Jana Pawła II

17. Sobór Watykański II - przygotowanie, przebieg i odnowa soborowa

Ruchy, które przygotowały sobór watykański II
Przebieg i dokumenty Soboru Watykańskiego II

Prowadzący

Doktor teologii dogmatycznej, współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Gościem Niedzielnym, Głosem Ojca Pio, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach.

Czy zawsze tak było?

rozpoczęcie edycji - październik 2022

adresat: wszyscy poszukujący wzrostu w wierze

miejsce: zajęcia w formie online

termin: środy  19:00-21:15

   12.10 - Kształtowanie się wspólnoty
   26.10 - Kim byli Ojcowie Kościoła?
   09.11 - Sobory I tysiąclecia 
   23.11 - Etapy ewangelizacji Europy - jak Europa stała się chrześcijańska?
   30.11 - Życie średniowiecznych chrześcijan
   14.12 - Rozwój praktyki i teologii sakramentów i średniowieczne sobory
   11.01 - Kto ma władzę? Papież czy cesarz?
   25.01 - Teologia przedscholastyczna i scholastyczna
   08.02 - Tomasz z Akwinu - świętość i teologia w jednym
   22.02 - Kryzys końca średniowiecza i początki nowożytności
   01.03 - O co chodziło reformatorom?
   15.03 - Sobór Trydencki i kontrreformacja
   29.03 - Święci i heretycy
   12.04 - Oświecenie
   26.04 - Papiestwo i sobór watykański
   10.05 - XX wiek: pontyfikaty, przygotowania i przebieg soboru watykańskiego II
   24.05 - Sobór Watykański II - przygotowanie, przebieg i odnowa soborowa

Ofiara za zajęcia

Ponieważ nasze Centrum Formacji może istnieć wyłącznie dzięki Państwa hojności, prosimy Państwa serdecznie o wsparcie naszej działalności. 

Ofiary można wpłacać na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Czy zawsze tak było?”  

ZAPISY

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Archidiecezję Katowicką zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.

Można też zgłosić się mailowo na adres: centrum.formacji@katowicka.pl

Współpraca

Mobirise

Radio eM
Rozgłośnia Archidiecezji Katowickiej, obejmująca swoim zasięgiem mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej, Podbeskidzia i południowej Polski.  

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@katowicka.pl
Telefon: 519546012 (wtorki, czwartki, piątki 9:00-15:00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Czy zawsze tak było?” 

Created with Mobirise web theme